oktober 2, 2020

Hur man reducerar risken för ett stort undertryck i lägenhet

2 min read

Vår hälsa kan påverkas på flera sätt och vis om ventilationen i våra lägenheter är otillräcklig. Med ventilation som resulterar i ett för stort undertryck i lägenhet äventyras säkerheten om det bland annat skulle börja brinna i bostaden. Med undertryck i lägenhet sprider sig elden fortare än om man har välfungerande ventilation, och för att undvika detta tillsammans med en mängd andra risker ska vi nedan tala mer om hur man kan gå tillväga för att få en bättre inomhusmiljö som gynnar alla i hushållet.

 

Vad kan man själv göra för optimal ventilation?

 

Det är byggnadsägarens jobb att se till så att ventilationen fungerar såsom den ska, men vad kan man själv göra för att bättra på inomhusmiljön? Det allra enklaste sättet är självfallet att öppna fönstren och låta frisk luft komma in. Om man har möjligheten att både ha dörren och fönstren öppna kan man effektivisera vädringen.

 

Från utsidan bör man se till så att inte damm eller liknande smuts har tagit sig in i frånluftsventilerna, och även filtret i köket börs hållas rent. För de som har tittat på möjligheten att flytta in i en helt ny lägenhet med bättre ventilationsalternativ för att slippa ett för stort undertryck i lägenhet kan det vara värt att kika på följande artikel.

 

Underhåll av ventilation

 

Den typen av lägenhet som man bor i säger mycket om vem som har ansvaret för ventilationsunderhållet. Om man exempelvis bor i en bostadsrätt ska styrelsen i föreningen se till så att ventilationssystemet alltid fungerar såsom det ska. Om man istället hyr sin lägenhet är det hyresvärden som har det fulla ansvaret för ventilationen, och om man misstänker något fel är det den här personen som man ska kontakta.

 

Vi nämnde tidigare att ett för stort undertryck i lägenhet kan vara en säkerhetsrisk, men vad finns det egentligen för faror när det kommer till dålig ventilation? Det finns vissa bostäder där ventilationen minskas under natten för att bland annat spara energi, men det är viktigt att komma ihåg hur personerna som bor i lägenheten inte får vara hemma när luftflödena minskas.

 

Därtill får man självklart inte minska ventilationen till den graden då skador uppstår. Fukt har många nackdelar och är en stor bov när det kommer till att sabotera byggnader, så för att undvika skador, ett stort undertryck i lägenhet eller några av de andra problemen ska man alltid se till så att ventilationen är tillräcklig.