december 14, 2020

Har hyresvärden rätt att gå in i min lägenhet?

2 min read

colorful apartment building with block formed balcony

En hyresvärd har inte rätt att gå in i hyresgästens lägenhet utan tillstånd. En hyresvärd har rätt att gå in i en lägenhet om denne behöver utföra nödvändiga inspektioner och besiktningar, samt för att utföra nödvändiga reparationer. Men hyresvärden måste alltid be om tillstånd och avtala tid. 

 

När har hyresvärden rätt att gå in i en lägenhet?

 

Hyresvärden har egna rättigheter, men har inte rätt att gå in hur som helst i en lägenhet. Först och främst måste hyresvärden avtala tid. Normalt sett, för vanliga inspektioner och besiktningar bör värden meddela hyresgästen en månad innan. Men hyresgästen har också skyldighet att samarbeta och låta hyresvärden göra inspektioner. 

 

Om det är brådskande kan hyresvärden fråga om tillgång efter lägenheten inom två veckor, ibland en. Det som avgör är hur angeläget det är för hyresvärden. Är det allvarliga fel som måste rättas till och nödvändiga reparationer som måste utföras skall hyresgästen tillåta värden att gå in i lägenhet enligt vad som är rimligt för situationen. 

 

I extrema fall, som om någon människas liv är i fara, så har faktiskt hyresvärden rätt, till och med skyldighet, att ta sig in i en lägenhet. Underlåtenhet att ta till de medel som situationen kräver kan vara straffbart för hyresvärden. Sådana fall är dock ytterst sällsynta.

 

Vad gör man om värden går in i lägenhet utan att fråga om lov?

 

Om en hyresvärd går in i en lägenhet utan att meddela detta i rimlig tid och utan tillåtelse bör hyresgästen anmäla detta. Man skall då göra en polisanmälan om hemfridsbrott. Man kan även rådfråga hyresgästföreningen om vad man bör göra och hur man går vidare. Det kan man göra redan innan man gör en anmälan. Men viktigt är det ju förstås att man faktiskt är medlem i hyresgästföreningen. Dit kan man alltid vända sig om man är osäker på regler och hur saker och ting fungerar när det går rätt till.